Przejdź do głównej zawartości

See My Model Viewer

Wprowadzenie

SeeMyModel Viewer to pakiet web componentów, który zawiera trzy web componenty:

  • <see-my-model>, aby wyświetlić jeden model z seemymodel.com
  • <see-my-model-group>, aby wyświetlić grupę modeli z seemymodel.com
  • <see-my-model-button> aby wstawić przycisk Augmented Reality modeli z seemymodel.com

Instalacja

Skrypt web componentów SeeMyModel można pobrać z https://scripts .seemymodel.com/web-components/latest/web-components.js Aby zainstalować go na swojej stronie, po prostu umieść tag skryptu:

<script
type="module"
src="https://scripts.seemymodel.com/web-components/latest/web-components.js"
></script>

Tak łatwe jak HTML

Web componenty SeeMyModel to tylko elementy HTML. Możesz ich używać wszędzie tam, gdzie możesz używać HTML! Aby wyświetlić model z seemymodel.com, musisz przekazać jego identyfikator jako atrybut model-access-key

<see-my-model
model-access-key="5fc8f5035158fc001aa3a05d"
style="width: 100%;"
></see-my-model>

Renderowanie deklaratywne

Nasze web componenty mogą być używane z deklaratywnymi bibliotekami renderującymi, takimi jak Angular, React, Vue i lit-html

import { html, render } from "lit-html";

const groupID = "491ca3527c9666841baa90af";

render(
html`
<see-my-model-group
folder-access-key=${groupID}
style="width: 100%;"
></see-my-model-group>
`,
document.body
);