Przejdź do głównej zawartości

Zaawansowane użycie

Zmiana wielkości czcionki

Możliwa jest zmiana wielkości czcionki w opcjach konfiguratora. Można to zrobić na etapie tworzenia konfiguratora na stronie app.seemymodel.com.

Wybór czcionki

Zmiana rodzaju czcionki

Rodzaj czcionki również można zmienić na etapie tworzenia konfiguratora na stronie app.seemymodel.com. Należy wejść w opcje wyglądu lewego panela konfiguratora:

Wybór czcionki

a następnie wpisać nazwę dowolnej czcionki:

Wybór czcionki

Aby czcionka została poprawnie użyta musi być ona dostępna/zaimportowana na stronie na której zaimplementowany jest konfigurator. W przypadku wybranej tutaj czcionki 'Mulish' należy wkleić w dowolnym miejscu strony (ale najlepiej w headerze) następujący kod:
<!-- Import czcionki, najlepiej zrobić to w headerze strony -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&family=Mulish:ital,wght@0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;0,1000;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900;1,1000&family=Noto+Sans:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&family=Open+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800&display=swap"
rel="stylesheet"
/>

Zmiana początkowego ustawienia kamery

Możliwa jest zmiana początkowego ustawienia kamery względem modelu. Służy do tego atrybut "camera-orbit", którego składnia wygląda następująco: "theta phi radius" - theta - kąt biegunowy w radianach „rad” lub stopniach „deg”, domyślnie wynos 0deg, - phi - kąt azymutu w radianach „rad” lub stopniach „deg”, domyślnie wynosi 75deg, - radius - odległość od celu w procentach „%” (100% powinno zmieścić cały model w oknie) domyślnie „100%”.
<see-my-model-configurator
model-access-key="7d6c3647eeadef43d2015f50"
camera-orbit="45deg 45deg 120%"
>
</see-my-model-configurator>

Finalny kod implementacji

Finalnie kod html/css do implementacji w tym przykładzie prezentuje się następująco:

CSS

.configurator {
width: 100%;
height: 400px;
}

HTML

<!-- Import czcionki, najlepiej zrobić to w headerze strony -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&family=Mulish:ital,wght@0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;0,1000;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900;1,1000&family=Noto+Sans:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&family=Open+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800&display=swap"
rel="stylesheet"
/>
<!-- Wstawienie konfiguratora -->
<see-my-model-configurator
class="configurator"
model-access-key="7d6c3647eeadef43d2015f50"
camera-orbit="45deg 45deg 90%"
>
</see-my-model-configurator>