Przejdź do głównej zawartości

Blender

Warstwy

Manual screen

Upewnij się, że struktura modelu jest właściwa i nie zawiera niepotrzebnych warstw.

Ogranicz ilość warstw modelu dzieląc poszczególne części ze względu na przypisane tekstury.

Pamiętaj by każda warstwa zawierała inną nazwę.

Unikaj podwarstw.

Oczyść scenę z duplikatów i zbędnych obiektów tj.

 • punktów
 • powierzchni
 • krawędzi
 • krzywych
 • świateł
 • kamer itp.
Manual screen

Model

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Połącz vertexy i sprawdź orientację wszystkich powierzchni.

Aktywuj nadane modyfikacje i transformacje modelu.

Sprawdź położenie modelu w przestrzeni i kierunek normalnych.

Sprawdź skalę i jednostki.

Zachowaj prawidłową budowę geometrii i ilość jej składowych.

Sprawdź czy scena nie zawiera ukrytych elementów.

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Tekstury

Obiekt powinien zawierać tylko jedną UV Mapę z każdej użytej przestrzeni materiału tj.

 • color
 • ambient occlusion
 • roughness
 • normal
 • metallic
 • specular
 • glossiness

Upewnij się, że model ma właściwie zamapowane powierzchnie.

Upewnij się, że wszystkie tekstury wyświetlają się prawidłowo.

Usuń zduplikowane tekstury.

Animacje

Maksymalna liczba wszystkich kości modelu: 254

Wszystkie animacje muszą być połączone w jedną (albo zawierać tę samą nazwę).

Wspierane rodzaje animacji:

 • Keyframe (translacja, rotacja, skala)
 • Shape keys (niewspierane na IOS)
 • Armatures/skinning

Model zawierający modyfikatory powinien mieć je zaaplikowane.

Eksport

Manual screen

Spakuj wszystkie użyte materiały do sceny i dopiero zapisz plik .blend.

Prześlij plik .blend na platformę See My Model.

Manual screen