Przejdź do głównej zawartości

Solidworks

Warstwy

Upewnij się, że struktura modelu jest poprawna i nie zawiera niepotrzebnych warstw.

Ogranicz ilość warstw modelu dzieląc poszczególne części ze względu na przypisane tekstury.

Pamiętaj by każda warstwa zawierała indywidualną nazwę.

Dodaj foldery dla uporządkowania i dobrej organizacji warstw w drzewie.

Manual screen

Model

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Sprawdź orientację modelu i ustaw w pożądanej pozycji.

Sprawdź skalę i jednostki.

Sprawdź poprawność łączeń i wzajemne położenie obiektów. Napraw / przebuduj niepoprawną geometrię.

Usuń małe części i/lub uprość obiekty niewymagające szczegółowości celem uproszczenia geometrii.

Jeśli model jest bardzo złożony i wpływa na wydajność postaraj się o jego optymalizacje.

Następnie zapisz dokument jako nowy. W celu optymalizacji zapisz plik zespolony jako część.

W ten sposób ukryjesz wewnętrzną geometrię i zmniejszysz ciężar modelu.

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Tekstury

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Upewnij się, że model ma właściwie zamapowane powierzchnie.

Upewnij się, że wszystkie tekstury wyświetlają się prawidłowo.

Usuń duplikaty tych samych materiałów.

Pamiętaj by stosować tekstury dobrej jakości, przy czym rekomendujemy używanie tekstur nie przekraczających rozdzielczości 2k.

Unikaj tekstur 3d - powodują one zmianę geometrii modelu, co znacząco zwiększa wydajność i ciężar pliku.

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Eksport

Zapisz model w natywnym formacie wraz z zakluczonymi pozycjami animacji.

Sprawdź czy na osi czasu nie pozostały przypadkowe klucze.

Upewnij się, że obiekty poruszają się płynie i są właściwie zorientowane w przestrzeni i względem siebie.