Przejdź do głównej zawartości

Maya

Warstwy

Manual screenManual screen

Upewnij się, że struktura modelu jest właściwa i nie zawiera niepotrzebnych warstw.

Ogranicz ilość warstw modelu dzieląc poszczególne części ze względu na przypisane tekstury.

Pamiętaj by każda warstwa zawierała inną nazwę.

Unikaj podwarstw.

Oczyść scenę z duplikatów i zbędnych obiektów tj.

 • punktów
 • powierzchni
 • krawędzi
 • krzywych
 • świateł
 • kamer itp.
Manual screenManual screen

Model

Manual screenManual screenManual screen

Połącz vertexy i sprawdź orientacje wszystkich powierzchni.

Aktywuj nadane modyfikacje i transformacje modelu.

Sprawdź położenie modelu w przestrzeni i kierunek normalnych.

Sprawdź skalę i jednostki.

Zachowaj prawidłową budowę geometrii i ilość jej składowych.

Sprawdź czy scena nie zawiera ukrytych elementów.

Manual screenManual screenManual screen

Tekstury

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Obiekt powinien zawierać tylko jedną UV Mapę z każdej użytej przestrzeni materiału tj.

 • color
 • ambient occlusion
 • roughness
 • normal
 • metallic
 • specular
 • glossiness

Upewnij się, że model ma właściwie zamapowane powierzchnie.

Upewnij się, że wszystkie tekstury wyświetlają się prawidłowo.

Usuń zduplikowane tekstury

Ustal właściwą ścieżkę folderu zasobów sceny.

Sprawdź poprawność wyświetlania tekstur również w rendererze. Jeśli pojawią sie jakieś błędy sprawdź nazwę ścieżki lub wskaż poprawną.

Ustaw kompatybilność z OpenGL.

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Eksport

Manual screenManual screen

Oczyszczony projekt zapisz w natywnym formacie zachowując porządek folderów projektu.

Upewnij się, ze masz poprawnie wypieczone tekstury ponieważ przy eksporcie animacji transponowane są one właśnie z tych map.

Wybierz właściwą strukturę do wypieczenia animacji. Następnie zatwierdź i wypiecz.

Zobaczysz wówczas wszystkie klucze animacji.

Manual screen

Manual screenManual screen