Przejdź do głównej zawartości

KeyShot

Warstwy

Manual screen

Podziel model na warstwy tak, by nie zawierał zbędnych lub zduplikowanych pozycji.

Ogranicz ilość warstw modelu dzieląc poszczególne części ze względu na przypisane tekstury.

Pamiętaj by każda warstwa zawierała własną, unikalną nazwę.

Unikaj podwarstw.

Manual screen

Model

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Połącz obiekty tak, by nie zostawić pojedynczych luźnych powierzchni.

Sprawdź orientację całego modelu i położenie poszczególnych części / elementów.

Upewnij się, że żadna część nie znajduje się poza modelem gdzieś w przestrzeni (ogranicz model do widoku).

Sprawdź skalę i jednostki.

Sprawdź ilość czy ilość elementów się zgadza i czy wszystkie elementy są wyświetlane.

Oczyść model poprzez usunięcie wszystkich zbędnych obiektów oraz duplikatów.

Zachowaj prawidłową budowę geometrii.

Jeśli KeyShot nie wyświetla jakiegoś obiektu, lub robi to niewłaściwie:

  • sprawdź jego budowę
  • kierunek normalnych
  • nałożony materiał
  • pozycję

Upewnij się, że poszczególne elementy modelu oraz cały model ma właściwie nadane punkty kontroli i modyfikacji.

Model powinien być położony w przestrzeni, w punkcie 0,0,0.

Manual screenManual screenManual screenManual screenManual screen

Tekstury

Manual screenManual screenManual screenManual screen

Upewnij się, że wszystkie tekstury wyświetlają się prawidłowo.

Jeśli model zgubił tekstury, przypisz je ręcznie.

Na tym etapie możesz zamienić materiał lub rozszerzyć jego złożenie i funkcjonalność wykorzystując opcje programu.

Usuń zduplikowane tekstury i staraj się zachować indywidualne nazwy.

Pamiętaj by stosować tekstury dobrej jakości, przy czym rekomendujemy używanie tekstur nie przekraczających rozdzielczości 2k.

Pamiętaj, że KeyShot również posiada Graf materiałów.

Manual screenManual screenManual screenManual screen

Eksport

Zapisz plik jako pakiet z rozszerzeniem .ksp i prześlij go na platformę See My Model.